De afnemers van de LATEXFALT producten hebben te maken met een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is en steeds complexer wordt. Daarom dient LATEXFALT als organisatie flexibel te kunnen inspelen op die veranderingen.

Door de krachtenbundeling van drie verschillende bedrijven is een innovatieve, moderne en marktgerichte onderneming ontstaan, die als doelstelling heeft het aanknopen en onderhouden van goede betrekkingen met haar afnemers, leveranciers, personeel en andere relaties.

Op lange termijn zijn door deze vorm van samenwerking kwaliteit en efficiëntie verzekerd.

Kortom, LATEXFALT en haar omgeving vormen de bindende factor!