Het productiebedrijf en het kwaliteitslaboratorium beschikken over een breed scala aan analyse- en testmethodes om de producten grondig te kunnen keuren. De bedrijfsvoering wordt ondersteund door moderne, geautomatiseerde controle- en beheerssystemen.

De zorgvuldig opgezette kwaliteits- en milieuzorgsystemen zijn zo praktisch en hanteerbaar opgezet, dat zij een structurele bijdrage leveren aan de hoge kwaliteitsnormen die aan de producten en diensten worden gesteld.

ISO-9001:2015- en VCA-certificering zijn het resultaat van constante aandacht die aan kwaliteit, veiligheid en milieu wordt geschonken.

Beleidsverklaring

U kunt de Beleidsverklaring van Latexfalt downloaden door hier te klikken.

Wegenbouwproducten van Latexfalt CE-gecertificeerd

Vanaf 1 januari 2012 dienen naast de kationische emulsies ook de polymeerbitumen [PMB], die toegepast worden binnen de wegenbouw, gecertificeerd te zijn conform de CE-markering. Latexfalt produceert reeds meer dan een jaar conform deze norm om de kwaliteit van haar producten te borgen en is derhalve door COPRO gecertificeerd.

Kationische bitumenemulsies worden veelal gebruikt als kleeflaag en als bindmiddel in oppervlakbehandelingen. Polymeerbitumen worden toegepast in hoogwaardige en duurzame asfaltconstructies. Latexfalt produceert ook polymeerbitumen voor een aantal oliemaatschappijen en de huidige certificering is ook van toepassing op deze producten.

Prestatieverklaring bouwproducten met CE-markering vanaf 1 juli 2013 verplicht

Producten met een CE-markering moeten vanaf 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. Dit staat in de Verordening bouwproducten. Afnemers van Latexfalt kunnen een prestatieverklaring per product opvragen.

Certificaten

Een kopie van het CE-certificaat van de productiecontrole [FPC] kunt u hier downloaden.

Voor het ISO-9001:2015] certificaat klikt u hier en voor ons VCA* Certificaat klikt u hier.