Latexfalt beschikt over een uitgebreid pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, welke zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde CAO. Daarnaast zijn een aantal algemeen of functiegerelateerde aanvullende arbeidsvoorwaarden en regelingen vastgelegd en opgenomen in het personeelshandboek.