Elastofalt® Spraykote is een anionische bitumenemulsie gemodificeerd met UV-bestendige, zeer elastische latex. Met gelijktijdige dosering van een coagulant [breekversneller] vormt zich direct na aanbrengen een waterdicht membraan.

Elastofalt Spraykote is een anionische polymeer gemodificeerde bitumenemulsie voor toepassing in waterdichte afwerkingen. Toepassingen:
- nieuwe daken
- renovatie van daken
- ondergrondse constructies
- reservoirs en tanks

De uitvoering geschiedt door speciaal opgeleide vakmensen. Zij maken gebruik van een driekoppige lans, voor het tegelijkertijd verspuiten van emulsie en coagulant. Iedere constructie wordt vooraf afzonderlijk beoordeeld. Blazen en plooien worden afgestoken en gerepareerd met gebitumineerd vlies.
Scheuren worden overbrugd met een losliggend vlies met daarover een strook gebitumineerd vlies geplakt. Afhankelijk van de ondergrond wordt gebruik gemaakt van een dampdrukverdelende laag en/of geëgaliseerd.

Al direct na het aanbrengen van Elastofalt Spraykote vindt er een uittreding van water plaats waardoor een waterdichte afwerking ontstaat.