Modimuls® 8000 is een hoog polymeer gemodificeerde snelbrekende bitumen-emulsie. Modimuls 8000, ingestrooid met steenslag, kan worden toegepast als elastisch membraan onder asfaltconstructies.

Bij werken van geringe omvang heeft Modimuls 8000 de voorkeur boven warme SAMI, omdat een kleine hoeveelheid SAMI in de sproeiwagen te snel afkoelt en niet meer opgewarmd kan worden.