Latexfalt Microdeck Color SE is een inkleurbaar kationische emulsie op basis van een synthetisch bitumen waaraan polymeren zijn toegevoegd. Latexfalt Microdeck Color emulsie wordt machinaal met een slemmachine of met een slemauto aangebracht op een schone ondergrond van asfalt of beton. Het mengsel wordt koud aangebracht in laagdiktes van 3 tot 6 mm.

Latexfalt Microdeck Color SE wordt op asfalt en beton gebruikt in de bouw en wegenbouw voor onderhoud of het in  kleur aangeven van veranderingen in weggedeelten, parkeerplaatsen, kruisingen, voetgangersgebieden, fietspaden, etc.