Een asfaltverharding is over het algemeen opgebouwd uit meerdere lagen asfalt. Voor een optimale levensduur dienen deze lagen zo goed mogelijk met elkaar verbonden te zijn. Bij onvoldoende hechting kunnen de onderlinge lagen ten opzichte van elkaar gaan schuiven door de horizontale schuifkrachten van het verkeer. Een kleeflaag moet worden aangebracht om een goede hechting te verzekeren.

Voor het verkrijgen van een optimale hechting wordt over het algemeen een kleeflaagemulsie toegepast. Deze fijne emulsie laat zich goed vernevelen, zodat een gelijkmatige verdeling op de [asfalt] verharding ontstaat. Een groot voordeel van het gebruik van bitumenemulsie is dat deze ook op een licht vochtig wegdek kan worden aangebracht. Behalve de toepassing van de standaard kleefemulsie wordt er eveneens gebruik gemaakt van polymeergemodificeerde kleefemulsies. Vooral onder dunne deklagen, op wegen waar een zware belasting wordt verwacht en op beton, kunnen de betere hechtende eigenschappen van de gemodificeerde bitumenemulsie ten opzichte van een standaard bitumenemulsie een grote invloed hebben op de eigenschappen van de totale asfaltconstructie.

 

Met andere woorden: Latexfalt heeft verschillende kleeflaagemulsies voor verschillende toepassingen en asfaltconstructies.