Rafeling is het meest voorkomende schadebeeld in open deklagen zoals ZOAB. Rafeling ontstaat wanneer de mastiek hechtbruggen, die de steentjes aan het oppervlak met omringend en onderliggend materiaal verbinden, bezwijken. Dit chadebeeld treedt vooral wanneer de open deklagen verouderen. Deze veroudering resulteert uit zich in: 1) een sterk afgenomen relaxatievermogen van de mastiek en 2) een sterk afgenomen bitumenpercentage door mastiekerosie.

 

Latexfalt heeft een drietal LVO-systemen ontwikkeld voor ZOAB en overige asfaltconstructies, te weten:

- Modiseal ZX – voor ZOAB constructies [in toelatingsprocedure RWS]
- Modimuls ZV-Airjet Sealen – voor ZOAB constructies [in toelatingsprocedure RWS]
- Neomex Eco SE – voor SMA en DGD deklagen