De Airjet Seal methode is er op gericht om deze bitumen emulsie te brengen bij de hechtbruggen die de stenen in de ZOAB laag met elkaar verbinden. Modimuls ZV komt door het inblazen ook aan de onderzijde van de hechtbruggen in de ZOAB constructie. De werking van de bitumen emulsie is tweeledig. Ten eerste is een verjongingscomponent aanwezig die het verouderde bitumen in de hechtbruggen revitaliseert en weer flexibel maakt. Ten tweede is een bindmiddelcomponent aanwezig die de (door erosie) verzwakte mastiek hechtbruggen aanvult en versterkt. Deze behandeling kan meerdere keren plaatsvinden. Wanneer de methode een maal wordt toegepast wordt de minimale levensduurverlenging geschat op 4 tot 6 jaar.

VOORDELEN

- Verlengde duurzaamheid door aanvullen & verjongen.
- Besparen van onderhoudskosten.
- Snelle openstelling van de behandelde weg; zéér korte en beperkte verkeershinder.
- Milieuvriendelijk & oplosmiddelvrij!
- In toelatingsprocedure RWS