Met de warm verwerkbare bitumineuze voegvullingmaterialen van LATEXFALT is het mogelijk om voegen, naden en scheuren in asfalt en betonwegen te vullen. 

Voegen
Voegen worden direct in de beton- of asfaltconstructie ofwel achteraf door zagen c.q. frezen in de constructie aangebracht. In een betonconstructie zijn deze voegen door, ten gevolge van verhardings- en uitdrogingskrimp optredende scheurvorming, nodig.

 

Naden
Onder naden in langs- en dwarsrichting worden openingen verstaan in het wegdek ter plaatse van de aansluiting van parallel aangelegde banen asfalt of de beëindiging van dagproducties.

 

Scheuren
Scheuren in asfaltbeton kunnen o.a. ontstaan door onvoldoende draagvermogen van de constructie, reflectie van dieper gelegen scheuren of walsscheuren.